Choď na obsah Choď na menu
 


Celoštátna výstava Nitra 2008 - králiky

8. 5. 2009

MSR králiky (kolekcia 4 zvierat s najvyšším počtom bodov)Obrázok

 

Belgický obor       -   MSR - L.Barcsa

Belgický obor albín -  MSR- K.Bolya

Nemacký obr. strakáč-MSR-J. Dinka

Francúzsky baran - MSR- Mgr.I. Križan

Veľký svetlý srtieborný - MSR- P.Stanko

Činčila veľká                 -    MSR - J Majerský

Novozélantský biely           -   MSR- Surmik Vincent, Sabo Július

Viedenský modrý                        -   MSR- Staňo Daniel

Viedenský čierný                         -   MSR - ml. ŠimaJán

Viedenský biely                             -    MSR- Kodák Jan

Viedenský modrošedý                 -  MSR- Kodák Pavol

Burgunský                                       -   MSR- Pacalaj Jozef

Kalifornský                                       -   MSR- Ing. Hrdlička Milan

Novozélandský červený                -   MSR- Sluka Štefan

Nitriansky                                         -    MSR- Šípoš Peter

Český strakáč                                -    MSR- Chalupa Ján

Malý baran                                       -     MSR- Ing. Bajza Peter

Činčila malá                                     -     MSR- Král Dušan

Holíčsky modrý                               -     MSR- Supukovi rod.

Strieborný malý                              -    MSR- Tamáši František

Ohnivák                                            -     MSR- Nyitrai Martim

Zdrobnelý baran                             -     MSR- Sedlákovi rod.

Hermelín                                           -     MSR -Forman Jakub

Zdrobnelý farebný                        -      MSR - Mgr. Puci František

Kastorex                                           -     MSR- Supukovi rod.

Slovenský sivomodrý rex              -      MSR - Tomašov Miroslav

Dalmatínsky strakáč rex               -      MSR - Krajčír Peter

Rex modrý                                         -      MSR - Forberger Štefan

Baran malý železitý                          -    MSR - Ing. Bajza Peter

Strieborný malý čierny                     -  MSR - Balúšková Dominika

Kalifornský čierny                               - MSR - Hudák Miroslav

Zemplínsky                                           - MSR - Sabo Július

Viedenský modrošedý                       - MSR - Šíma Marek

 

Šampión Slovenskej Republiky - králiky.

 

ZDROBNELÝ FAREBNÝ perlový    Adamec ŠtefanObrázok

SLOVENSKÝ SIVOMODRÝ REX   Adamec Štefan

KUNÍ VEĽKÝ modrý      Aszódi Jozef

NOVOZÉLANTSKÝ ČERVENÝ   Bačová Mária

MALÝ BARAN železitý              Bajza Peter

ZDROBNELÝ BARANperlový         Baláž Jozef

STRIEBORNÝ MALÝ čierny                          Balušíková Dominika

ČESKÝ STRAKÁČ čierny                             Bartál Ľudovít

ZDROBNELÝ FAREBNÝ havanovitý                 Bárta Ľudovít,

DALMATÍNSKY STRAKÁČ REX troj.čiernožltý  Bognár Alfréd

BELGICKÝ OBOR ALBÍN                                  Bolya Karol

FRANCÚZSKY BARAN strakáč modrý              Bolya Karol

BELGICKÝ OBOR ALBÍN                                 Bolya Mark

FRANCÚZKY BARAN bielo modrooký           Bolya Mark

ALJAŠKA                                                       Budovič Jozef

MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ čierny                Čapkovič Ján

LIPTOVSKÝ LISKO modro divo sfarbený       Červeň Jozef

REX ČIERNY                                                   Fedorko Jaroslav

NOVOZÉLANDSKÝ BIELY                                Gazdík Peter

KALIFORNSKÝ čierny                                     Gubovič Karol

KASTOREX                                                     Hrnčík Marián

ZDROBNELÝ BARAN modrooký                      Charaz Albert

VIEDENSKÝ ŠEDÝ                                           Kadák Ján

NEMECKÝ OBROVITÝ STRAKÝČ modrý          Kočík Pavol

REX MODRÝ                                                   Kolaja Jaroslav

BELGICKÝ OBOR divokosfarbený                  Koraszyňsky Gregorz

ZDROBNELÝFAREBNÝ bielopesíkatý čierny   Kozoň Dávid

DALMATÍNSKY STRAKÁČ REX čierny             Krajčí Peter

FRANCÚZSKY BARAN divokosfarbený            Križan Igor

REX KUNÍ modrý                                            Kubík Martin

ZDROBNELÝ KASTOREX                                Kukla René

STRIEBORNÝ MALÝ žltý                                 Lehotský Martin

JAPONSKÝ                                                     Maňo Jozef

DURÍNSKY                                                      Marciník Jozef

BELGICKÝ OBOR divokosfarbený                   Marko jozef

ČINČILA MALÁ                                               Martišík Lukáš

REX RYS                                                        Mikolaj Milan

ČINČILA VEĽKÁ                                            Mizerák František

RHÖNSKÝ                                                     Mráz Michal

HAVANA                                                       Nazadová Simona

NEMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ čierny       Obšut Slavomír

BURGUNDSKÝ                                             Pacalaj Jozef

HERMELÍN  modrooký                                 Pavličko Patrik

VIEDENSKÝ ČIERNY                                    Pechta Ľubomír

KALIFORNSKÝ čierny                                 Petrinska Roman

MORAVSKÝ MODRÝ                                    Pindiak Jozef

REX BIELY ČERVENOOKÝ                           Pósa Gabriel

BURGUNDSKÝ                                            Pyšný Jozef

HOLANDSKÝ čierny                                    Rácz Gabriel

HOLANDSKÝ železitý                                 Rácz Gabriel

KASTOREX                                                 Sabaka Ján

ZEMPLÍNSKY                                              Sabo Július   

ČESKÝ ALBÍN                                            Sádovský Michal

MEKLENBURSKÝ STRAKÁČ modrý            Siman Jozef

VIEDENSKÝ MODRÝ                                   Smýkala Roderik

NOVOZELANDSKÝ CERVENÝ                    Stachura Kazimierz

VEĽKÝ SVETLÝ STRIEBORNÝ                  Stanko Peter

VIEDENSKÝ MODRÝ                                 Staňo Daniel

VEĽKÝ SVETLÝ STRIEBORNÝ                  Steiniger Juraj

NITRIANSKY                                            Straka Štefan

HERMELÍN červenooký                            Sulo Jaroslav

KASTOREX                                               Supukovi rod.

SLOVENSKÝ SIVOMODRÝ REX                 Supukovi rod.

REX ORANŽOVÝ                                        Supukovi rod.

SLOVENSKÝ PASTELOVÝ REX                 Supukovi rod.

REX ČINČILVÝ                                           Supukovi rod.

NOVOZÉLANDSKÝ BIELY                          Surmik Vincent

KALIFORNSKÝ čierny                                Szabó Július

VIEDENSKÝ BIELY                                    Šebesta Vladimír

VIEDENSKÝ MODRÝ                                  Šima Ján

VIEDENSKÝ ŠEDÝ                                     Šima Ján

VIEDENSKÝ MODROŠEDÝ                         Šima Ján

NITRIANSKY                                             Šípoš Peter

REX KUNÍ modrý                                      Turcovský Martin

OHNIVÁK čierny                                       Višťan Zoltán

ČINČILA MALÁ                                         Vrba Vladimír

ZDROBNELÝ BARAN divokosfarbený        Vyhňár Luboš  

 

Čestné ceny - králiky

 Obrázok

KASTOREX    Adamčík Michael

NEMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ modrý    Agh Otakar

HOLANDSKÝ japanovitý    Aszódi Ondrej

NOVOZÉLANDSKÝ BIELY  Banas Ján

KALIFORNSKÝ čierny   Bača Ondrej

HERMELÍN modrooký Belko Peter

FRANCÚZSKY BARAN strakáč modrý      Bolya Karol

NOVOZÉLANDSKÝ BIELY                        Gazdík Peter

BELGICKÝ OBOR ALBÍN                          Grošík Juraj

OHNIVÁK havanovitý                              Handžák František

MALÝ BARAN divokosfarbený                 Hlinka Milan

ZDROBNELÝ KASTOREX                         Hrčková Ema

KASTOREX                                              Hrnčík Marián

VIEDENSKÝ MODRÝ                                 Hudák Marcel

KALIFORNSKÝ čierny                             Chrkavý Ľudovít

HAVANA                                              Ing. Imrichová Helena

VIEDENSKÝ MODRÝ                                 Iskra Marek

NITRIANSKY                                             Jankovič Ľudovt

KASTOREX                                              Karamann Ivan

NEMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ čierny    Ing. Knežko Emil

REX ČIERNY                                             Kolaja Jaroslav

BELGICKÝ OBOR divokosfarbený            Koraszynski Gregorz

VEĽKÝ SVETLÝ STRIEBORNÝ                  Král Dušan

FRANCÚZKY BARAN divokosfarbený         Mgr. Križan Igor

BELGICKÝ BOR divokosfarbený               Liščák Ladislav

FARANCÚZKY BARAN divokosfarbený      Liška Ivan

DURÍNSKY                                                 Marciník Jozef

BELGICKÝ OBOR divokosfarbený              Marko Jozef

ČESKÝ ČERVENÝ                                       Martišíková Mária

NEMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ čierny      Maxin Ján

KALIFORNSKÝ čierny                                 Mináč Miroslav

ČINČILA VEĽKÁ                                       Ing. Moško Miroslav

ZDROBNELÝ REX bielo modrooký                Musák Martin

DLMATÍNSKY STRAKÁČ REX čierny          Nachaj Ľubomír

SATÉNOVÝ čierny                                      Nazadová Simona

FRANCÚZKY BARAN divokosfarbený          Nyitai Martin

ZOBORSKÝ čierny                                       Palisko Ján

KALIFORNSKÝ čierny                              Bc. Petriska Roman

ČINČILA VEĽKÁ                                      Mgr. Puci František

BURGÚNSKY                                                Pyšný Jozef

HOLANDSKÝ čierny                                MUDr. Rácz Gabriel

VEĽKÝ SVETLÝ STRIEBORNÝ                       Režoňa Jozef

VEĽKÝ SVETLÝ STRIEBORNÝ                       Rybár František

HOLIČSKÝ MODRÝ                                        Sabó Július

VIEDENSKÝ MODRÝ                                       Sluka Samuel

REXČIERNY                                                    Sluka Štefan ml.

VEĽKÝ SVETLÝ STRIEBORNÝ                         Stanko Peter

ZDROBNELÝ KASTOREX                                 Stecz Alexander

SLOVENSKÝ SIVOMODRÝ REX                        Supukovi rod.

ZDROBNELÝ REX modrý                                  Supukovi rod.

NOVOZELANDSKÝ BIELY                                 Sumik Dávid

BIELOPESÍKATÝ modrý                                   Szabó Július

FRANCÚZKY BARAN divokosfarbený               Szellár Ladislav

ANGLICKÝ STRAKÁČ čierny                            Ščevík Milan

VIEDENSKÝ ŠEDIVÝ                                         Šima Ján

SIAMSKY VEĽKÝ modrý                                   Šípoš Peter

NOVOZÉLANDSKÝ BIELY                                  Urbanič Peter      

 

použitý katalóg - CV zvierat Nitra 2008.

hydina a holuby "tu"


 

Náhľad fotografií zo zložky Nitra 2008